NZ 500

NZ 500
Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Náhradní zdroj NZ 500 je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 300W a jiná zařízení až do příkonu 500W. NZ 500 není jako NZ UNI vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, je však možné ho tímto termostatem dovybavit. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Cena bez DPH: 3471,-
Cena s DPH: 4200,-

Alternativní produkt: EH500L - sinus

Funkce náhradního zdroje NZ 500:
Pokud je v zásuvce přítomno síťové napětí, náhradní zdroj NZ 500 dobíjí připojený akumulátor a udržuje ho v plně nabitém stavu - v této chvíli je obvod měniče "překlenut" a čerpadlo funguje z napětí v síti. V případě, že sledovač sítě vyhodnotí výpadek napětí, přepne se náhradní zdroj NZ 500 na měnič a vyrábí z připojeného akumulátoru 12Vss chybějící síťové napětí 230Vst/50Hz - výstupní napětí měniče má obdélníkový průběh s mírně šikmými náběžnými hranami. Při obnovení síťového napětí sledovač sítě odpojí měnič a čerpadlo je opět napájeno síťovým napětím. Zárověň nabíječka vyhodnotí stav akumulátoru a pokud je to nutné, začne připojený akumulátor nabíjet. Pokud používáte vestavěný termostat (v případě, že jste si jím nechali NZ 500 dovybavit), přístroj sepne čerpadlo pouze při dosažení nastavené teploty, tím šetříte elektrickou energii (čerpadlo "běží" pouze pokud je zatopeno). Pokud máte NZ 500 ve standardním provedení, napají zdroj čerpadlo stále nebo je možné vytvořit zapojení s externím termostatem. Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ 500 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Doba zálohování:
Přesný vzorec pro výpočet doby zálohování NZ 500: T=C/((P+15)/12)=kapacita baterie v Ah/((příkon čerpadla ve W+15)/jmenovité napětí akumulátoru ve V).

Příklad: čerpadlo 60W, akumulátor 12V 40Ah, T=40/((60+15/12))=40/6,25=6,4hodin. Při snížení příkonu čerpadla, použití termostatu a zvětšení kapacity akumulátoru se doba zálohování podstatně prodlouží.

Funkční celky náhradního zdroje NZ 500:

- Měnič napětí
- Automatická nabíječka
- Sledovač sítě
- Termostat - pouze na zakázku
- Ochranný obvod baterie
- Podpěťová ochrana baterie
- Nadproudá ochrana měniče
- Tavné pojistky

Měnič napětí mění stejnovměrné napětí 12V z připojenýho akumulátoru na střídavé napětí 230V/50Hz. Měnění probíhá spínáním stejnosměrného napětí 12V z akumulátoru ve frekvenci 50Hz do dvou vinutí transformátoru, kde je přetransformováno na 230V. Průběh výstupního napětí je obdélníkový s mírně šikmými náběžnými hranami a plynulým průchodem nulou. Měniči nevadí induktivní charakter čerpadla, pro jistotu je silně předimenzován.

Automatická nabíječka je v provozu za přítomnosti síťového napětí. Akumulátor nabíjí pulzně, 100 pulzy za vteřinu o velikosti pulzu 5-10A, dle stavu nabití akumulátoru. Střední hodnota nabíjecího proudu je 2-3A. Je-li akumulátor nabit cca na 14,7V, nabíječka se automaticky vypne. Klesne-li napětí akumulátoru pod 12,8V, nabíječka opět začne akumulátor nabíjet až na hodnotu 14,7V. Tento stav se neustále opakuje, dle stavu akumulátoru 1x týdně až několikrát denně. Nabíječka k sobě nepřipojí akumulátor s opačně zapojenou polaritou nebo s napětím nižším než 10V. Z tohotu důvodu nelze na samotných nepřipojených krokosvorkách naměřit žádné hodnoty.

Sledovač sítě monitoruje přítomnost/nepřítomnost síťového napětí a podle toho přepíná režimy přístroje - měnič nebo nabíječka.

Termostat (v případě, že jste si jím nechali NZ 500 dovybavit) porovnává teplotu příložného čidla s nastavením ovladače na čelním panelu přístroje a je-li teplota čidla vyšší než nastavená hodnota, sepne elektrický proud do výstupní zásuvky a čerpadlo se roztočí. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu, čerpadlo (výstupní zásuvka) se vypne. Termostat má nastavenou hysterezi cca 10°C, aby nedošlo k rozkmitání obvodu - například, když se termostat sepne při 60°C, vypne se při 50°C. Nastavením otočného ovladače do polohy levého dorazu zajistíme stálý chod čerpadla bez závislosti na teplotě příložného čidla - toto nastavení je aktuální, pokud je v topné soustavě již jeden externí termostat nainstalován nebo připojujeme náhradní zdroj NZ 500 k jiným zařízením. Pokud máte NZ 500 ve standardním provedení, napají zdroj čerpadlo stále nebo je možné vytvořit zapojení s externím termostatem.

Ochranný obvod baterie zabrání poškození přístroje přepólováním akumulátoru.

Podpěťová ochrana baterie zablokuje měnič při poklesu napětí akumulátoru pod 10,5V. Klesne-li napětí akumulátoru pod 10V, ochrana ho od náhradního zdroje zcela odpojí. Takto vybitý akumulátor (pod 10V) se již nepřipojí ani pro nabíjení (ochrana jej nepovažuje za akumulátor), jelikož nesplňuje správné vstupní hodnoty pro napájení přístroje (11-15V). Akumulátor v dobrém stavu však má většinou dostatek kapacity na to, aby si po zablokování měniče na 10,5V udržel toto napětí alespoň do doby, než se obnoví síťové napětí a začne nabíjecí cyklus. Je-li akumulátor, který chcete připojit vybitý pod 10V, je nutné ho na jiné nabíječce nabít alespoň na 11V.

Nadproudá ochrana měniče při přetížení vypíná v cca 0,5s intervalech měnič a v těchto "přestávkách" zkouší, zda přetížení stále trvá. Při tomto stavu bliká žlutá kontrolka "Přetížení".

Tavné pojistky zabrání destrukci přístroje při zkratu na výstupní zásuvce nebo poruše koncových tranzistorů.


Parametry

Napájení 230V/50Hz
Příkon naprázdno do 15W
Příkon při nabíjení do 60W
Vstupní napětí měniče 12V stejnosměrných
Výstupní napětí měniče 230V/50Hz - průběh je obdélníkový s mírně šikmými náběžnými hranami
Krátkodobý výstupní výkon Max. 500W
Dlouhodový výstupní výkon Trvale 300W
Akumulátor 12V, 30 - 150Ah (běžný automobilový, bezúdržbový, gelový)*
Rozměry (Š x V x H) 155 x 160 x 210mm

*Není součástí dodávky