Rozdělení záložních zdrojů dle výkonu

Záložní zdroje jsme pro větší přehlednost rozdělili i do skupin podle jejich výkonu. Při výběru záložního zdroje však věnujte pozornost skutečnosti, že udávané výkony mohou být vztaženy k charakteru připojované zátěže a době jejího působení. Například náhradní zdroje NZ a záložní zdroj Heat Master F200 - sinus mají udávaný dlouhodobý i krátkodobý výkon, záložní zdroje MTN mají v parametrech udávaný pouze dlouhodobý výkon a záložní zdroje ZZ a EH500L - sinus mají udávaný dlouhodobý výkon při odporové zátěži (hodnoty pro připojení oběhových čerpadel jsme u zdrojů ZZ a EH500L dopočítali). Tyto odlišnosti jsou dány různými způsoby měření.

Výstupní výkon náhradních zdrojů NZ je udáván dvěma hodnotami. Dlouhodobý výstupní výkon udává maximální připojitelný příkon čerpadel pro dlouhodobý provoz. Krátkodobý výstupní výkon udává maximální připojitelný příkon čerpadel pro krátkodobý provoz, ale i maximální připojitelný příkon odporové zátěže pro dlouhodobý provoz (např. žárovka, topná spirála atp.).

Výstupní výkon záložních zdrojů MTN je udáván jako maximální připojitelný příkon čerpadel pro dlouhodobý provoz. Maximální připojitelný příkon odporové zátěže (např. žárovka, topná spirála atp.) je samozřejmě vyšší, ale není udáván.

Výstupní výkon záložních zdrojů EH500L - sinus je udáván jako maximální připojitelný příkon odporové zátěže pro dlouhodobý provoz (např. žárovka, topná spirála atp.). Výkon pro připojení čerpadel jsou cca 2/3 maximálního odporového výkonu. Pokud má tedy záložní zdroj EH500L - sinus výkon 500W při odporové zátěži, je možné k němu připojit čerpadlo o příkonu 333W.

Výstupní výkon záložních zdrojů Heat Master F200 - sinus je udáván dvěma hodnotami. Dlouhodobý výstupní výkon udává maximální připojitelný příkon čerpadel nebo jiné kombinované zátěže pro dlouhodobý provoz. Krátkodobý výstupní výkon udává maximální připojitelný příkon pro krátkodobý provoz do 6s (například pro potřebu vykrytí rozběhové špičky).

Výstupní výkon záložních zdrojů ZZ je udáván jako maximální připojitelný příkon odporové zátěže pro dlouhodobý provoz (např. žárovka, topná spirála atp.). Výkon pro připojení čerpadel je cca 1/3 maximálního odporového výkonu. Pokud má tedy např. záložní zdroj ZZ04 výkon 300W při odporové zátěži, je možné k němu připojit čerpadlo o příkonu 100W atd..

Výstupní výkon záložních zdrojů ZZ - sinus je udáván jako maximální připojitelný příkon odporové zátěže pro dlouhodobý provoz (např. žárovka, topná spirála atp.). Výkon pro připojení čerpadel jsou cca 2/3 maximálního odporového výkonu. Pokud má tedy např. záložní zdroj ZZ04 - sinus výkon 300W při odporové zátěži, je možné k němu připojit čerpadlo o příkonu 200W atd..

Pokračovat můžete výběrem některé z podkategorií:

- Do výkonu 150W (čerpadel)

- Do výkonu 200W (čerpadel)

- Do výkonu 300W (čerpadel)

- Do výkonu 300W (odporových)

- Do výkonu 500W (odporových)

- Do výkonu 1000W (odporových)