NZ UNI závěsný

NZ UNI závěsný
Náhradní zdroj NZ UNI závěsný je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 150W a jiná zařízení až do příkonu 200W. Výhodou závěsného provedení je možnost, ušetřit zavěšením na zeď místo. NZ UNI závěsný je vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, který umožní automaticky zapínat a vypínat čerpadlo v závislosti na nastavené teplotě a tím šetřit elektrickou energii (čerpadlo Náhradní zdroj NZ UNI závěsný je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 150W a jiná zařízení až do příkonu 200W. Výhodou závěsného provedení je možnost, ušetřit zavěšením na zeď místo. NZ UNI závěsný je vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, který umožní automaticky zapínat a vypínat čerpadlo v závislosti na nastavené teplotě a tím šetřit elektrickou energii (čerpadlo Náhradní zdroj NZ UNI závěsný je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 150W a jiná zařízení až do příkonu 200W. Výhodou závěsného provedení je možnost, ušetřit zavěšením na zeď místo. NZ UNI závěsný je vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, který umožní automaticky zapínat a vypínat čerpadlo v závislosti na nastavené teplotě a tím šetřit elektrickou energii (čerpadlo Náhradní zdroj NZ UNI závěsný je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 150W a jiná zařízení až do příkonu 200W. Výhodou závěsného provedení je možnost, ušetřit zavěšením na zeď místo. NZ UNI závěsný je vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, který umožní automaticky zapínat a vypínat čerpadlo v závislosti na nastavené teplotě a tím šetřit elektrickou energii (čerpadlo Náhradní zdroj NZ UNI závěsný je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 150W a jiná zařízení až do příkonu 200W. Výhodou závěsného provedení je možnost, ušetřit zavěšením na zeď místo. NZ UNI závěsný je vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, který umožní automaticky zapínat a vypínat čerpadlo v závislosti na nastavené teplotě a tím šetřit elektrickou energii (čerpadlo Náhradní zdroj NZ UNI závěsný je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 150W a jiná zařízení až do příkonu 200W. Výhodou závěsného provedení je možnost, ušetřit zavěšením na zeď místo. NZ UNI závěsný je vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, který umožní automaticky zapínat a vypínat čerpadlo v závislosti na nastavené teplotě a tím šetřit elektrickou energii (čerpadlo

Náhradní zdroj NZ UNI závěsný je přístroj k zálohování síťového napětí, především pro oběhová čerpadla ústředního topení do příkonu 150W a jiná zařízení až do příkonu 200W. Výhodou závěsného provedení je možnost, ušetřit zavěšením na zeď místo. NZ UNI závěsný je vybavený vestavěným termostatem s příložným čidlem teploty, který umožní automaticky zapínat a vypínat čerpadlo v závislosti na nastavené teplotě a tím šetřit elektrickou energii (čerpadlo "běží" pouze pokud je zatopeno). Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ UNI závěsný automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Cena bez DPH: 3058,-
Cena s DPH: 3700,-

Alternativní produkt: MTN1 + závěsný kit

Funkce náhradního zdroje NZ UNI závěsný:
Pokud je v zásuvce přítomno síťové napětí, náhradní zdroj NZ UNI závěsný dobíjí připojený akumulátor a udržuje ho v plně nabitém stavu - v této chvíli je obvod měniče "překlenut" a čerpadlo funguje z napětí v síti. V případě, že sledovač sítě vyhodnotí výpadek napětí, přepne se náhradní zdroj NZ UNI závěsný na měnič a vyrábí z připojeného akumulátoru 12Vss chybějící síťové napětí 230Vst/50Hz - výstupní napětí měniče má obdélníkový průběh s mírně šikmými náběžnými hranami. Při obnovení síťového napětí sledovač sítě odpojí měnič a čerpadlo je opět napájeno síťovým napětím. Zárověň nabíječka vyhodnotí stav akumulátoru a pokud je to nutné, začne připojený akumulátor nabíjet. Pokud používáte vestavěný termostat, přístroj sepne čerpadlo pouze při dosažení nastavené teploty, tím šetříte elektrickou energii (čerpadlo "běží" pouze pokud je zatopeno). Veškeré přepínání provozních stavů provádí náhradní zdroj NZ UNI závěsný automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Doba zálohování:
Přesný vzorec pro výpočet doby zálohování NZ UNI: T=C/((P+10)/12)=kapacita baterie v Ah/((příkon čerpadla ve W+10)/jmenovité napětí akumulátoru ve V).

Příklad: čerpadlo 60W, akumulátor 12V 40Ah, T=40/((60+10)/12)=40/5,83=6,9hodin. Při snížení příkonu čerpadla, použití termostatu a zvětšení kapacity akumulátoru se doba zálohování podstatně prodlouží.

Funkční celky náhradního zdroje NZ UNI závěsný:

- Měnič napětí
- Automatická nabíječka
- Sledovač sítě
- Termostat
- Ochranný obvod baterie
- Podpěťová ochrana baterie
- Nadproudá ochrana měniče
- Tavné pojistky

Měnič napětí mění stejnovměrné napětí 12V z připojenýho akumulátoru na střídavé napětí 230V/50Hz. Měnění probíhá spínáním stejnosměrného napětí 12V z akumulátoru ve frekvenci 50Hz do dvou vinutí transformátoru, kde je přetransformováno na 230V. Průběh výstupního napětí je obdélníkový s mírně šikmými náběžnými hranami a plynulým průchodem nulou. Měniči nevadí induktivní charakter čerpadla, pro jistotu je silně předimenzován.

Automatická nabíječka je v provozu za přítomnosti síťového napětí. Akumulátor nabíjí pulzně, 100 pulzy za vteřinu o velikosti pulzu 5-10A, dle stavu nabití akumulátoru. Střední hodnota nabíjecího proudu je 2-3A. Je-li akumulátor nabit cca na 14,7V, nabíječka se automaticky vypne. Klesne-li napětí akumulátoru pod 12,8V, nabíječka opět začne akumulátor nabíjet až na hodnotu 14,7V. Tento stav se neustále opakuje, dle stavu akumulátoru 1x týdně až několikrát denně. Nabíječka k sobě nepřipojí akumulátor s opačně zapojenou polaritou nebo s napětím nižším než 10V. Z tohotu důvodu nelze na samotných nepřipojených krokosvorkách naměřit žádné hodnoty.

Sledovač sítě monitoruje přítomnost/nepřítomnost síťového napětí a podle toho přepíná režimy přístroje - měnič nebo nabíječka.

Termostat porovnává teplotu příložného čidla s nastavením ovladače na čelním panelu přístroje a je-li teplota čidla vyšší než nastavená hodnota, sepne elektrický proud do výstupní zásuvky a čerpadlo se roztočí. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu, čerpadlo (výstupní zásuvka) se vypne. Termostat má nastavenou hysterezi cca 10°C, aby nedošlo k rozkmitání obvodu - například, když se termostat sepne při 60°C, vypne se při 50°C. Nastavením otočného ovladače do polohy levého dorazu zajistíme stálý chod čerpadla bez závislosti na teplotě příložného čidla - toto nastavení je aktuální, pokud je v topné soustavě již jeden externí termostat nainstalován nebo připojujeme náhradní zdroj NZ UNI závěsný k jiným zařízením.

Ochranný obvod baterie zabrání poškození přístroje přepólováním akumulátoru.

Podpěťová ochrana baterie zablokuje měnič při poklesu napětí akumulátoru pod 10,5V. Klesne-li napětí akumulátoru pod 10V, ochrana ho od náhradního zdroje zcela odpojí. Takto vybitý akumulátor (pod 10V) se již nepřipojí ani pro nabíjení (ochrana jej nepovažuje za akumulátor), jelikož nesplňuje správné vstupní hodnoty pro napájení přístroje (11-15V). Akumulátor v dobrém stavu však má většinou dostatek kapacity na to, aby si po zablokování měniče na 10,5V udržel toto napětí alespoň do doby, než se obnoví síťové napětí a začne nabíjecí cyklus. Je-li akumulátor, který chcete připojit vybitý pod 10V, je nutné ho na jiné nabíječce nabít alespoň na 11V.

Nadproudá ochrana měniče při přetížení vypíná v cca 0,5s intervalech měnič a v těchto "přestávkách" zkouší, zda přetížení stále trvá. Při tomto stavu bliká žlutá kontrolka "Přetížení".

Tavné pojistky zabrání destrukci přístroje při zkratu na výstupní zásuvce nebo poruše koncových tranzistorů.


Parametry

Napájení 230V/50Hz
Příkon naprázdno do 10W
Příkon při nabíjení do 40W
Vstupní napětí měniče 12V stejnosměrných
Výstupní napětí měniče 230V/50Hz - průběh je obdélníkový s mírně šikmými náběžnými hranami
Krátkodobý výstupní výkon Max. 200W
Dlouhodový výstupní výkon Trvale 150W
Akumulátor 12V, 30 - 150Ah (běžný automobilový, bezúdržbový, gelový)*
Rozměry (Š x V x H) 165 x 240 x 75mm

*Není součástí dodávky